Foto/fotoretusch

Fotografering och Fotoretush

3D-Fabriken hjälper dig att fotografera, allt från bröllop till porträtt och produkter. Jag kan även retuschera bilder som t.e.x har fel färg på produkter, och fel  logotype på produkter eller något som stör bilden.